لطفا پس از مطالعهٔ شرایط گارانتی از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

  • دستگاه دارای ۱ سال گارانتی است.
  • دورهٔ ۱ سال گارانتی دستگاه از زمان خرید محاسبه خواهد شد.
  • صدمات ناشی از استفادهٔ نادرست از دستگاه و هرگونه خدشه و ضربه، شامل گارانتی نیست. این موارد موجب ابطال گارانتی می‌شود.
  • در صورتی که دستگاه توسط تعمیرکاران غیر مجاز باز شود از گارانتی خارج می‌شود.
  • آسیب دیدن دستگاه بر اثر قرار گرفتن در معرض رطوبت و آب‌خوردگی مشمول گارانتی نمی‌شود.
  • برای استفاده از گارانتی برچسب گارانتی دستگاه را نزد خود نگه دارید. این برچسب دارای تاریخ اعتبار است و نشان می‌دهد دستگاه شما تا چه زمانی مشمول استفاده از خدمات گارانتی است.
  • در صورتی که دستگاه را از نمایندگان فروش حضوری خریداری می‌کنید حتماً فاکتور خرید دریافت کنید.