نشانی: میدان تیموری بلوار صالحی نبش کوچه گلستان مجتمع بصیر پلاک ۲۰ واحد ۴۰۱ – کدپستی : 1459973313

تلفن تماس: ۰۹۱۲۰۸۹۴۲۳۲